Jak oblicza się ogólną sumę, którą otrzymam ze spadku?

Ogólna suma spadku, którą otrzymuje spadkobierca, jest zależna od czterech faktorów. 

 • Od prawa spadkowego kraju, w którym zmarł spadkodawca
 • Od liczby osób uprawnionych do spadku
 • Od Pańskiego stopnia pokrewieństwa w stosunku do spadkodawcy 
 • Od sumy spadku po jego obliczeniu i po zarządzeniu spadkiem
 • Ponieważ te wartości są wariacyjne i w każdym przypadku muszą być osobno ustalone, jest tylko możliwe, że sumę części spadku dla danego spadkobiercy oblicza się bezpośrednio przed rozprawą spadkową. Z tego powodu możemy Państwu udzielić informacji o wysokości odziedziczonej sumy dobiero wtedy, kiedy kwerenda zostanie zakończona, wartości majątku podsumowane, oraz wszystkie zobowiązania związane z daną sprawą zapłacone.


  Dalej > Dziedziczenie długów?

  Nachlass-Ermittlungen GbR
  Patrick Liebmann & Frank Bergmann
  Genealogie ~ Erbenermittlung ~ Nachlassermittlung          
  Wolbecker Straße 1 | D-48155 Münster     
  Tel.: +49 (0)251 3959-131 | Fax.: +49 (0)251 579 9793 
   E-Mail: info@nachlass-ermittlungen.de | Internet: http://nachlass-ermittlungen.de
  Ihr zuverlässiges Büro für Erbenermittlungen